W 2022 r. wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 36,9% wyższa niż w 2021 r. Wartość sprzedaży hurtowej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w skali roku o 19,3%, a sprzedaży z działalności gastronomicznej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła o 42,0%.