W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowały 672 biblioteki publiczne i placówki biblioteczno-informacyjne (w 2014 r. – 679). Wśród nich większość stanowiły biblioteki publiczne.