W 2014 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 740 placówek bibliotecznych (224 biblioteki, 361 filii i 155 punktów bibliotecznych). Placówki biblioteczne w województwie stanowiły 7,9% wszystkich placówek w kraju. W porównaniu z 2013 r. liczba bibliotek zmniejszyła się o 2, filii wzrosła o 2, a punktów bibliotecznych zwiększyła się o 1.