2016 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 670 bibliotek publicznych i placówek biblioteczno-informacyjnych (w 2015 r. – 672). Wśród nich większość stanowiły biblioteki publiczne. W 2016 r. funkcjonowały 582 biblioteki publiczne, w tym 358 filii bibliotecznych. Biblioteki publiczne w województwie stanowiły 7,3% wszystkich placówek tego typu w kraju. Większość bibliotek publicznych i filii prowadziło działalność na wsi (74,9%). Na terenie województwa działało również 166 punktów bibliotecznych. Spośród wszystkich bibliotek publicznych 256 obiektów posiadało wejście do budynku przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 142 placówki miały udogodnienia dla tej grupy osób wewnątrz budynku, natomiast 3 przystosowane były do obsługi osób niewidzących i słabosłyszących.