Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie województwa lubelskiego działało 671 bibliotek publicznych i placówek biblioteczno-informacyjnych. Zmniejszyła się (o 1,8%) liczba muzeów i oddziałów muzealnych. Widzowie i słuchacze teatrów i instytucji muzealnych stanowili 2,4% ogółu widzów w kraju. Zmniejszyła się liczba kin stałych (o 5,9%), a zwiększyła liczba widzów w tych kinach (o 11,9%). Na terenie województwa zorganizowano 394 imprezy masowe, w których uczestniczyło ponad 1 mln osób.