W 2013 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 739 placówek bibliotecznych (226 bibliotek, 359 filii i 154 punkty biblioteczne). W porównaniu z 2012 r. liczba bibliotek oraz filii zmniejszyła się o 1 placówkę natomiast liczba punktów bibliotecznych zwiększyła się o 4.