Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. na terenie województwa lubelskiego działało 664 bibliotek publicznych i placówek biblioteczno-informacyjnych. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się (o 7,1%) liczba muzeów i oddziałów muzealnych. Widzowie i słuchacze teatrów i instytucji muzealnych stanowili 2,1% ogółu widzów w kraju. W odniesieniu do 2017 r. zmniejszyła się liczba kin stałych (o 3,1%), a zwiększyła liczba widzów w tych kinach (o 4,5%). Na terenie województwa zorganizowano 335 imprez masowych, w których uczestniczyło ponad 884 tys. osób.