W województwie lubelskim w 3 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 901 tys. osób pracujących i 43 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 2 kwartałem 2022 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 0,2%, zaś bezrobotnych o 10,3%. Liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 1,0% i w 3 kwartale 2022 r. wyniosła 683 tys. osób.