W województwie lubelskim w 4 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,5% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 884 tys. osób pracujących i 32 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 3 kwartałem 2023 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 0,2%, a bezrobotnych zmalała o 3,0%. Liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 0,3% i w 4 kwartale 2023 r. wyniosła 704 tys. osób.