Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W 2021 r. po raz kolejny odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.