Według danych szacunkowych w dniu 30 czerwca 2016 roku w województwie lubelskim mieszkało 2135,7 tys. osób, co stanowiło 5,6% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo lubelskie zajmowało 8. miejsce w kraju, a biorąc pod uwagę udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności uplasowało się na 14. pozycji.