Według danych szacunkowych w końcu grudnia 2017 roku w województwie lubelskim mieszkało 2 126,3 tys. osób, co stanowiło 5,5% ogółu ludności Polski. Pod względem liczby ludności województwo lubelskie zajmowało 9. miejsce w kraju,  a biorąc pod uwagę udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności uplasowało się na 14. pozycji.