Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W końcu czerwca 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby mieszkańców
województwa. W I półroczu 2020 r. zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.