Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W 2019 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.