Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W końcu czerwca 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.