Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku występującego ujemnego salda migracji, a od końca lat dziewięćdziesiątych również w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności województwa lubelskiego. Z opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie „Prognozy ludności na lata 2014 - 2050” wynika, że tendencja ta będzie się nadal utrzymywała.