Od połowy lat 90. XX wieku liczba ludności maleje na skutek występowania ujemnego salda migracji, a od końca lat 90. również na skutek ujemnego przyrostu naturalnego. W I półroczu 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano zmniejszenie liczby urodzeń oraz zwiększenie liczby zgonów. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały w omawianym okresie były ujemne.