Wartość produktu krajowego wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 76039 mln zł w 2017 r. zł i w stosunku do 2016 r. w cenach bieżących wzrosła o 6,7%. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w 2017 r. wyniosła 35712 zł. W 2017 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 66779 mln zł, co stanowiło 3,8% wielkości krajowej.