W 2014 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 67074 mln zł i w stosunku do 2013 r. w cenach bieżących wzrosła o 2,0% a liczona w cenach stałych o 1,8%. W kraju wartość PKB kształtowała się na poziomie 1719704 mln zł i w porównaniu z poprzedzającym go rokiem wzrosła o 3,8% w cenach bieżących i o 3,3% w cenach stałych. Udział województwa w wytworzeniu krajowego PKB zmalał o 0,1% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 3,9%. Usytuowało to województwo lubelskie na 10. miejscu w kraju.