Wartość produktu krajowego wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 71270 mln zł w 2016 r. zł i w stosunku do 2015 r. w cenach bieżących wzrosła o 3,7%. Wartość PKB na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniosła 33371 zł. W 2016 r. wartość dodana brutto wyniosła 62952 mln zł, co stanowiło 3,8% wielkości krajowej.