Wartość produktu krajowego wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 79472 mln zł w 2018 r. zł i w stosunku do 2017 r. w cenach bieżących wzrosła o 4,0%. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w 2018 r. wyniosła 37458 zł. W 2018 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 69580 mln zł, co stanowiło 3,7% wielkości krajowej