W końcu 2021 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczyło 1243 przychodni i 284 praktyk lekarskich i stomatologicznych. Udzielono w nich w ciągu roku ponad 18,0 mln porad. Zespoły ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia udzieliły świadczenia dla 167,6 tys. osób. Według stanu w końcu 2021 r. działalność prowadziły 734 apteki i 51 punktów aptecznych.