W końcu 2019 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczyło 1229 przychodni i 327 praktyk lekarskich i stomatologicznych. Udzielono w nich w ciągu roku ponad 18,5 mln porad. Zespoły ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia udzieliły świadczenia dla 182,6 tys. osób. Według stanu w końcu 2019 r. działalność prowadziło 753 apteki i 54 punkty apteczne.