Według stanu na 31 XII 2014 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej działało 1608 placówek. Przychodnie stanowiły 73,4% wszystkich placówek. Większość z nich (66,7%) znajdowała się w miastach. We wszystkich miastach województwa lubelskiego zlokalizowanych było 69,2% wszystkich przychodni oraz 59,8% praktyk lekarskich.