W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczyło 1288 przychodni i 379 praktyk lekarskich i stomatologicznych. Udzielono w nich w ciągu roku ponad 18,3 mln porad. Zespoły ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia udzieliły świadczenia dla 194,6 tys. osób. Według stanu w końcu 2017 r. działalność prowadziło 831 aptek i 58 punktów aptecznych.