Według stanu na 31 XII 2013 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej działało 1522 placówki. Przychodnie stanowiły 73,1% wszystkich placówek. Większość z nich (65,7%) znajdowała się w miastach. We wszystkich miastach województwa lubelskiego zlokalizowanych było 68,6% wszystkich przychodni oraz 57,9% praktyk lekarskich.