W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczyło 1261 przychodni i 352 praktyki lekarskie i stomatologiczne. Udzielono w nich w ciągu roku ponad 18,4 mln porad. Zespoły ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia udzieliły świadczenia dla 193,0 tys. osób. Według stanu w końcu 2018 r. działalność prowadziło 812 aptek i 54 punkty apteczne.