W końcu lipca 2013 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowały 343 turystyczne obiekty noclegowe, stanowiło to 3,5% wszystkich obiektów w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 2,1% natomiast liczba obiektów noclegowych całorocznych o 0,9%. Turystyczne obiekty noclegowe całoroczne stanowiły 65,0% wszystkich obiektów (w kraju 68,1%).