W końcu lipca 2014 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowały 363 turystyczne obiekty noclegowe, stanowiło to 3,7% wszystkich obiektów w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 5,8% natomiast liczba obiektów noclegowych całorocznych o 7,6%. Turystyczne obiekty noclegowe całoroczne stanowiły 66,1% wszystkich obiektów (w kraju 68,5%).