W końcu lipca 2015 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowały 369 turystyczne obiekty noclegowe, stanowiło to 3,7% wszystkich obiektów w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 1,7%, natomiast liczba obiektów noclegowych całorocznych pozostała na tym samym poziomie. Turystyczne obiekty noclegowe całoroczne stanowiły 65,0% wszystkich obiektów (w kraju 68,3%).