W 2021 r. w województwie lubelskim zawarto 32115 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stanowiły one 5,2% wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu do roku 2020 liczba transakcji wzrosła o 16,7%, a województwo lubelskie w rankingu województw pod względem liczby zawartych transakcji zajęło 8 miejsce.