W 2018 r. w województwie lubelskim zawarto 23914 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stanowiły one 5,1% wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu do roku 2017 liczba transakcji wzrosła o ponad jedną dziesiątą (12,0%), a województwo lubelskie w rankingu województw pod względem liczby zawartych transakcji zajęło 9 miejsce.