W 2013 r. w województwie lubelskim zawarto 16907 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stanowiło to 5,0% wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu do roku 2012 liczba transakcji zmalała o 10,7%, a województwo lubelskie przesunęło się z miejsca 7 na miejsce 9 w rankingu województw pod względem liczby zawartych transakcji.