W 2020 r. w województwie lubelskim zawarto 26745 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stanowiły one 5,3% wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu do roku 2019 liczba transakcji wzrosła o 12,2%, a województwo lubelskie w rankingu województw pod względem liczby zawartych transakcji zajęło 8 miejsce.