W 2019 r. w województwie lubelskim zawarto 23477 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stanowiły one 5,3% wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu do roku 2018 liczba transakcji spadła o 1,8%, a województwo lubelskie w rankingu województw pod względem liczby zawartych transakcji zajęło 8 miejsce.