Liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim systematycznie zmniejsza się i w roku akademickim 2021/22 w porównaniu z rokiem wcześniejszym obniżyła się o 1,8%. Jedną z przyczyn jest mniejsza liczba ludności w wieku 19 – 24 lata oraz większa dostępność i popularność studiów zagranicznych.