Od dziewięciu lat systematycznie maleje liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim. Zmiany te związane są, między innymi z malejącą liczbą ludności w wieku 19-24 lata oraz z rosnącą popularnością studiów za granicą. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia w krajach należących do Unii Europejskiej, które dzięki przystąpieniu Polski do UE stały się bardziej dostępne dla naszych maturzystów.