Na początku roku akademickiego 2013/14 w 8 publicznych i 11 niepublicznych szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego kształciło się 84,6 tys. studentów, w tym liczonych tylko jeden raz 82,7 tys. Do publicznych szkół wyższych uczęszczało 67,6% ogółu studiujących, a do niepublicznych 32,4%. W porównaniu do ubiegłego roku akademickiego liczba studentów ogółem zmalała o 7,7%, a wśród studentów liczonych tylko jeden raz o 5,0%. W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ również współczynnik skolaryzacji brutto (relacja liczby osób studiujących do liczby ludności w wieku 19-24 lata) z 49,1% w roku akademickim 2012/13 do 46,8% w 2013/14.