Liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim systematycznie zmniejsza się. Jedną z przyczyn jest malejąca liczba ludności w wieku 19 – 24 lata, jak również rosnąca popularność i dostępność studiów zagranicznych.