Liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim z roku na rok systematycznie maleje. Wynika to między innymi z malejącej liczby ludności w wieku 19-24 lata oraz z rosnącej popularności studiów za granicą. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia w krajach należących do Unii Europejskiej, które dzięki przystąpieniu Polski do UE stały się bardziej dostępne dla naszych maturzystów.