W końcu grudnia 2022 r. w województwie lubelskim zaobserwowano poprawienie się sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia. W porównaniu z 2021 r. zwiększyła się również liczba ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy.