W końcu grudnia 2015 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było 107,9 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 6,9% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. W stosunku do grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się w województwie lubelskim o 7,7%, a w kraju o 14,3%.