Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2021 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 17,4 mld zł. Były one większe o 8,6% niż w 2020 r. i stanowiły 5,2% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 16,4 mld zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosły o 6,3%. Stanowiły one 5,2% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.