Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2020 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 16,0 mld zł. Były one większe o 8,7% niż w 2019 r. i stanowiły 5,2% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 15,4 mld zł i w porównaniu z 2019 r. wzrosły o 4,5%. Stanowiły one 5,1% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju