Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2018 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 13,0 mld zł. Były one większe o 10,4% niż w 2017 r. i stanowiły 5,2% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 13,6 mld zł i w porównaniu z 2017 r. wzrosły o 14,3%. Stanowiły one 5,2% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.