Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2017 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 11,8 mld zł. Były one większe o 8,1% niż w 2016 r. i stanowiły 5,1% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 11,9 mld zł i w porównaniu z 2016 r. wzrosły o 12,1%. Stanowiły one 7,7% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.