Liczba studentów w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim z roku na rok systematycznie maleje. Wynika to między innymi z malejącej liczby ludności w wieku 19-24 lata oraz z rosnącej popularności studiów za granicą. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia w krajach należących do Unii Europejskiej, które dzięki przystąpieniu Polski do UE stały się bardziej dostępne dla naszych maturzystów. Natomiast uczelnie województwa lubelskiego stają się coraz bardziej popularne wśród cudzoziemców, których liczba systematycznie wzrasta.