Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2017 roku