Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2018 roku