W roku 2015 w województwie lubelskim w wyniku budowy 1 476 nowych i rozbudowy 209 istniejących budynków niemieszkalnych oddano do użytkowania ogółem 838,7 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych1 ). Wielkość ta stanowiła 5,2% powierzchni użytkowej tego rodzaju budynków oddanej w tym okresie do eksploatacji w kraju, lokując lubelskie na 9. pozycji wśród województw. Także pod względem kubatury oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych lubelskie uplasowało się w minionym roku na 9. miejscu wśród województw. Kubatura ta wyniosła łącznie 5,8 mln m3 (5,3% udziału w kraju).